Záhradný dom Rusovce

Záhradný dom Rusovce
Colnícka ulica, Bratislava - Rusovce
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer,
Realizačný projekt
súkromná osoba
2016
147 m²

Objekt sa nachádza v lokalite z prevažujúcou zástavbou záhradných chát. Novostavba rodinného domu je postavená na mieste bývalých záhradných objektov, ktoré boli pre svoj zlý technický stav asanované. Navrhovaný rodinný dom má jednoduchú a jasnú dispozíciu, vstup do objektu sa nachádza medzi dvoma krídlami čím sa prirodzene oddeľuje denná a nočná časť. Architektonicky výraz domu s kombináciu pultovej a plochej strechy zohľadňuje charakter záhrad a okolitej zástavby.