Vyhliadková veža na Dubni

Vyhliadková veža na Dubni
kopec Dubeň, Žilina
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Igor Cencer, Peter Šajgalík
architektonická súťaž
Mesto Žilina
2016
18 m²

Vyhliadková veža sa nachádza na vrchu kopca Dubeň nad mestom Žilina, kľúčovým faktorom návrhu veže je jej pôsobenie v diaľkových pohľadoch z Národnej ulice, Hlinkového námestia a Farských schodov. Pri návrhu sme hľadali jednoduchú a pritom atraktívnu formu, ktorá by pri minimálnej výške zabezpečila maximálne vizuálne pôsobenie najmä v diaľkových pohľadoch. Výsledkom je zvolená forma hranola s hornou formou v tvare dvoch trojbokých ihlanov, ktorých základne korešpondujú so základňou veže. Vďaka tejto geometrii dochádza k optickému prevýšeniu veže pri redukovaním vystavení účinkom vetra. Plošina je orientovaná na všetky svetové strany; prioritu má výhľad na mesto Žilina, kde je na JZ strane veže vyhliadka rozšírená o vykonzolovanú konštrukciu balkóna. Všetky materiály (pozinkovaná oceľ, medené lamely) sú bez aplikovaných povrchových úprav s dôrazom na ich prirodzené patinovanie a minimálnu údržbu.