Vila v Horskom parku

Bratislava
Staré mesto
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer, Romana Kukuľová
Realizačný projekt
súkromná osoba
2016 - 2018
632 m²

Pozemok je situovaný v tichej lokalite pod Slavínom v mestskej časti Staré Mesto. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza Horský park, ktorý je ideálnym miestom na relaxáciu a šport. Architektonické riešenie domu sa odvíja od požiadaviek klienta a daností pozemku. Výrazovo objekt nadväzuje na funkcionalistickú tradíciu bratislavských víl, ktoré sú zastúpené aj v širšom okolí Horského parku. Hmotovo-priestorové členenie objektu pozostáva z obdĺžnikového bloku hlavného podlažia nasadeného na sokel čiastočne zapusteného podzemného podlažia. Biely kváder hlavného podlažia farebne a formovo kontrastuje s prírodným charakterom okolitého prostredia. Naopak, materiálové riešenie spodného podlažia má prírodný charakter, dôraz kladieme na výber materiálov v ich pôvodnej podobe umožňujúcej prirodzené patinovanie (prírodný klinker, betón, drevo, hliník). Táto filozofia je uplatnená v exteriéri aj v interiéri.