Vila Pyrit

Vila Pyrit
Modra - Harmónia
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer
Realizačný projekt
súkromná osoba
2017-2018
383 m²

Pozemok pre rodinný dom sa nachádza v blízkosti lesa a vinohradov. Pôvodne sa na pozemku nachádzali zanedbané rekreačné objekty, ktoré boli asanované. Dôležitou súčasťou návrhu bolo vhodné umiestnenie stavby s rešpektovaním požiadaviek klienta a maximálnym využitím výhľadov na priľahlý les a vinohrad. Vstup do objektu sa nachádza v čiastočne zapustenom podzemnom podlaží v nadväznosti na príjazdovú komunikáciu a je vizuálne izolovaný od "kľudových zón" terasy priamo nadväzujúcej na obytný priestor s výhľadom na vinohrad aj od vonkajšieho patia pred wellness zónou orientovaného na les. Osadením objektu ďalej od hraníc pozemku sa dosiahol efekt "objektu v zeleni" v súlade s charakterom okolitého prostredia. Architektonicky ide o hmotovo jednoduchý objekt kocky do ktorej sú postupným "vytesávaním" vsádzané otvory. Klient tento proces prirovnal k minerálu kryštalizujúcemu v kubickej sústave – odtiaľ pochádza príznačný názov Pyrit. Materiálovo a farebne je objekt riešený v prírodných okrových pigmentoch tak, aby čo najviac zapadal do okolitého prírodného prostredia.