Vila Devín

Vila Devín
Bratislava
Záhrady Devín
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer, Romana Kukuľová
Realizačný projekt
súkromná osoba
2016 - 2018
384 m²

Projekt je súčasťou rezidenčného projektu Záhrady Devín, ktorý pozostáva z mestských trojbytových víl v južnej časti a pozemkov určených pre individuálnu zástavbu rodinnými domami v severnej časti. Každý pozemok vyniká jedinečným výhľadom, či už na hrad Devín, dunajskú kotlinu alebo les, ktorý obopína jednotlivé pozemky. Hlavným faktorom pri umiestnení stavby bolo citlivé začlenenie objektu do okolitého prostredia a optimálna orientácia hlavných obytných priestorov vo vzťahu k výhľadom ako aj ku svetovým stranám. Prirodzenému začleneniu stavby do prostredia napomáhajú prevažujúce horizontálne línie plochých striech nadzemných podlaží. Podzemné podlažie, ktoré sa zarezáva do jestvujúceho terénu bude materiálovo riešené kamenným obkladom. Vzhľadom k svahovitosti terénu je prvé nadzemné podlažie cca 4 m nad terénom, v dôsledku čoho je vstup do objektu aj vjazd do garáže lokalizovaný na 1. podzemnom podlaží v priamej väzbe na priľahlú obslužnú komunikáciu. Zo vstupnej predsiene s priestorom pre šatník vedie priame jednoramenné schodisko až na úroveň 1. NP, odkiaľ je možný výstup priamo do záhrady na upravenom teréne. Na hornú podestu prístupového schodiska naväzujú hlavné obytné priestory prízemia. Z centrálneho priestoru prízemia vedie otvorené schodisko na 2. NP, na ktorom sa nachádzajú spálne a pracovňa s priamou väzbou na vonkajšiu terasu s výhľadom do okolia. Pozdĺž SZ fasády objektu pokračuje schodisko exteriérom až na úroveň strechy nad 2.NP, odkiaľ sú výhľady na okolie najkrajšie.