Rodinný dom Slanec

Rodinný dom Slanec
Burgundská ulica, Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer
súkromná osoba
2015
173 m²

Navrhovaný rodinný dom sa nachádza na úpätí pahorku Malých Karpát v oblasti pôvodne vinohradníckeho charakteru. V súčasnosti je oblasť súčasťou obytnej zóny Podhorský pás, na okolitých parcelách prevažuje zástavba rodinných domov. Požiadavkou klienta bolo vytvorenie príjemného prostredia pre 4-člennú rodinu v ktorej si každý nájde svoje súkromie.
Architektonické riešenie rodinného domu je v súlade s charakterom okolitej výstavby , svojou mierkou, podlažnosťou, materiálovým riešením aj použitým tvaroslovím s valbovou strechou. Hlavný obytný priestor je zvýšený s plochou strechou. Súčasťou rodinného domu je aj garáž priamo prístupná z vnútornej dispozície.