Bytový dom Riazanská

Bytový dom Riazanská
Riazanská ul., Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer, František Šeliga
projekt pre územné rozhodnutie
súkromný investor
2018

818 m²

Navrhovaný objekt sa nachádza na Riazanskej ulici v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v blízkosti križovatky s frekventovanou Račianskou ulicou. Svojou výškou 2+1 nadzemné podlažia a svojim osadením na uličnej čiare predstavuje prirodzený zásah do okolitého prostredia, dopĺňa preluku v Riazanskej ulici, čím prispieva k vytvoreniu zástavby mestského typu s vnútorným dvorom. Architektonické riešenie objektu je dané charakterom okolitej zástavby a funkčným využitím. Vzhľadom na urbanistickú polohu objektu v línii uličnej zástavby je zvolený súdobý moderný a pomerne neutrálny architektonický výraz založený na kombinácii bielych omietaných plôch a hliníkových okien, prevažne vo forme francúzskych okien. Do západnej a severnej časti sú orientované predsadené balkóny. Parter je oproti typickým podlažiam viac otvorený, čo je v súlade s jeho funkčným využitím pre prevádzky obchodu a služieb. Hmota objektu na 3.NP uskakuje a mení sa aj materiál fasády, ktorý kontrastuje s prevažujúcou bielou farbou spodných podlaží. Vo vnútrobloku sa nachádza parčík a parkovisko pre rezidentov.