Rekreačné domy Čunovo

Rekreačné domy Čunovo
Bratislava
- MČ Čunovo
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Juraj Pilka
architektonická súťaž
Danubia Invest, a.s.
2011

Na pravom brehu Dunaja má v oblasti zdrže Hrušov v Čunove vyrásť nové medzinárodné stredisko športu a cestovného ruchu Danubia Park. V areáli sa na ploche 220 hektárov pripravuje výstavba množstva zariadení a atrakcií pre rekreačných i vrcholových športovcov, turistov aj bežných návštevníkov.


Do tohto široko zameraného projektu, ktorého masterplan vytvoril prof. Dietmar Eberle zo Švajčiarskej technickej univerzity v Zürichu, hľadala investorská spoločnosť prostredníctvom architektonicko- urbanistickej súťaže riešenie rekreačných objektov Hausboat/Chata, R-dom, V-dom a A-dom/Centrum a urbanistický návrh riešenia Centra Danubia Parku.


Houseboat/chata je dvojpodlažná hmota zdvihnutá do výšky 4,8 m nad úroveň terénu. Vstup cez exteriérové schodisko, ako aj konštruktivistický architektonický výraz vhodne vyjadrujú funkciu objektu – rekreačnej chaty pre športovo orientovaných návštevníkov Parku.


Koncept R-domu je postavený na kontextuálnom prístupe k dispozícii aj k architektonickému výrazu objektu. Hlavný obytný priestor sa cez veľké zasklenia otvára do priestrannej terasy lemovanej bazénom, ktorá je lávkou prepojená priamo s jazerom.