Obchodné centrum Magnetová

Obchodné centrum Magnetová
Bratislava - Nové Mesto
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Lukáš Machava, Peter Šajgalík
architektonická súťaž
Macho Consulting s.r.o.
2015
6379 m²

Riešený objekt sa nachádza na nároží ulíc Magnetovej a Vajnorskej ulice v priemyselnej zóne na výpadovke z Bratislavy smerom na Vajnory. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza areál spol. Protetika a areál spínacej a transformačnej stanice ZSE od arch. Jurkoviča z 30-tych rokov 20. storočia. Architektonické riešenie odráža funkčné využitie objektu a jeho vnútornú modularitu umožňujúcu flexibilitu rozdelenia na jednotlivé prevádzky. Z hľadiska okolitej dopravnej situácie sa dôležitým faktorom stáva artikulácia uličnej fasády. Z tohto dôvodu je S fasáda objektu riešená ako dlhá rovná plocha pozdĺž celej dĺžky pozemku tak, aby svojou mierkou v kontexte mierkovo a tvarovo nesúrodých objektov dostatočne artikulovala funkciu lokálneho obchodného centra. Samotná fasáda je členená po celej dĺžke rytmom 12 vertikálnych lamiel prečnievajúcich nad korunu strechy, navyše farebne rozlíšených v dúhovom spektre. Materiálové riešenie zodpovedá funkčnému využitiu objektu. Vonkajšie fasády sú riešené ako kompozitné izolované fasádne panely kladené horizontálne.