Materská škola Selce

Materská škola Selce
Selce
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Igor Cencer, Peter Šajgalík
architektonická súťaž
Obec Selce
2016
843 m²

Navrhovaný objekt materskej školy sa nachádza v areáli základnej školy v obci Selce. Pri návrhu sme sa priľahlé zrekonštruované objekty jedálne a základnej školy rozhodli ponechať v pôvodnom architektonickom výraze. Nový objekt MŠ svojím výrazom pôvodným objektom nekonkuruje ani im nedominuje. Uvoľnenou lineárnou kompozíciou s líniou strechy kopírujúcou terén objekt vstupuje do jestvujúceho kontextu prirodzeným a nenúteným spôsobom. Nové vstupy revitalizujú zanedbané kúty (vstup do jedálne, chodník od telocvične), prevýšením časti pri telocvični vzniká v parteri priestor pre chýbajúce priestory skladu odpadu, priestoru pre bicykle, záhradné náradie apod. Prevýšená SZ fasáda s vonkajším schodiskom sprístupňujúcim viacúčelovú miestnosť zo strany vstupu do ZŠ signalizuje komunitnú funkciu presahujúcu areál školy.