Kultúrny dom v Heľpe

Kultúrny dom v Heľpe
Heľpa
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík
Realizačný projekt
obec Heľpa
2017
712 m²

Objekt kultúrneho domu sa nachádza v areáli budovy obecného úradu v Heľpe v priamej nadväznosti na námestie a kostolné návršie pozdĺž hlavnej prístupovej komunikácie na školský vŕšok a do areálu prírodného amfiteátra. Vzhľadom k centrálnej polohe areálu v rámci obce bolo jedným z hlavných cieľov projektu architektonicko-urbanistické dotvorenie a zhodnotenie jestvujúceho obecného areálu za účelom ďalšieho rozvoja spoločenského a kultúrneho života obce. Pôvodná časť riešeného objektu postavená v 40-tych rokoch 20. storočia ako školská budova bola v 70-tych rokoch 20. storočia prebudovaná na objekt ľahkej výroby. V 90-tych rokoch došlo k ukončeniu výroby v areáli a v súčasnosti je areál takmer nevyužívaný v tomu zodpovedajúcom stavebno-technickom stave.
Predstavitelia obce sa rozhodli zhodnotiť potenciál lokality aj samotného objektu a vybudovať na tomto mieste kultúrny dom so spoločenskou sálou pre 300 divákov a tomu zodpovedajúcim zázemím. Podstatným prvkom návrhu bolo vytvorenie spoločného nástupného priestoru do budovy obecného úradu a nového kultúrneho domu. Návrh opticky prepája jestvujúce a nové objekty s areálom farskej záhrady a je doplnený o amfiteátrové sedenie v jestvujúcom svahu a drevené javisko.