Kryté schodisko

Kryté schodisko
Heľpa
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Romana Kukuľová
obec Heľpa
2011

Kryté schody ku kostolu v Heľpe sú umiestnené pozdĺž pôvodnej cesty so strmým spádom určenej na peší prístup na kostolné návršie z južnej strany. Poskytujú bezpečnejšiu a pohodlnejšiu alternatívu k jestvujúcej komunikácii, ktorá má obmedzené využitie najmä v zimných mesiacoch. Konštrukcia prekrytia nemá vplyv na panoramatické výhľady z obce na dominantu kostola. V urbanistických priehľadoch z krátkej vzdialenosti, najmä z horného konca námestia od obecného úradu nová konštrukcia svojím súdobým výrazom a geometriou harmonizuje a dáva vyniknúť budove kostola. Vzhľadom na charakter stavby bola zvolená jednoduchá oceľová konzolová konštrukcia v module zodpovedajúcom deleniu jestvujúceho oplotenia, ktoré bolo nahradené z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.