Komunitné centrum

Komunitné centrum Stará jedáleň
Kadnárová 68, 831 51 Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, František Šeliga
Realizačný projekt
OZ Stará jedáleň
2017
605 m²

Predmetom projektu je adaptácia budovy bývalej jedálne pri pôvodnej strednej knihovníckej škole pre potreby mládežníckeho nízkoprahového centra. Zariadenie bude poskytovať inšpiratívny a bezpečný priestor na trávenie voľného času pre staršie deti a mladých ľudí. V centre bude zohľadnená výnimočnosť mladých, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky, nie sú súčasťou štrukturovaných aktivít. Toto centrum im bude poskytovať zaujímavé voľnočasové aktivity v bezpečnom prostredí ako aj kvalifikovanú podporu sociálnych pracovníkov v záťažových životných situáciách. Nízkoprahový program pre deti a mládež bude zastrešovať komplex služieb, ktoré budú ľahko dostupné a nebudú klásť vysoké nároky na návštevníkov.


Účelom plánovaného zariadenia bude vytvorenie priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre spoluprácu a spoločné aktivity príslušníkov miestnej komunity a ostatných obyvateľov Rače a okolia.


V rámci dispozície objektu sa v jeho JZ časti nachádzajú dva hlavné priestory. V priestoroch bývalej jedálne vznikne priestor spoločenskej sály, ktorá bude slúžiť pre potreby mládežníckeho centra ako aj pre obyvateľov Rače a okolia. V priestoroch bývalej kuchyne vznikne mládežnícke nízkoprahové centrum poskytujúce voľnočasové aktivity a sociálne služby pre mladých ľudí. Vstup do časti spoločenskej sály je orientovaný do predpolia naväzujúceho na pôvodný vstup a vjazd z Peknej cesty. Na vstup nadväzuje zádverie so sociálnymi zariadeniami spoločnými pre priestor spoločenskej sály aj mládežníckeho centra. Nasleduje foyer, z ktorého je prístupný hlavný priestor sály a chodba s kancelárskymi priestormi. Priestory bývalej garáže a spojovacej chodby do budovy školy budú využívané ako skladové priestory. Priame dispozičné prepojenie s budovou školy je zrušené, objekt bude fungovať samostatne.


Priestor mládežníckeho centra je primárne prístupný bočným vchodom na SZ fasáde. Zo spoločného zádveria je prístupný hlavný priestor spoločenskej miestnosti centra s kuchynku a priamym napojením na chodbu a sociálne zariadenia v spoločenskej časti. V SV časti sa v náväznosti na zádverie nachádzajú kancelárskej priestory mládežníckeho centra určené pre jeho zamestnancov s vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou.