Highlanes Gallery

Drogheda, Írsko
McKevitt Architects
Turlough McKevitt –architect
James McKevitt – architect
Romana Kukuľová– spolupráca, architekt tendrovej dokumentácie
realizačný projekt
mesto Drogheda, Ireland
2011
2200 m²

Pôvodný františkánsky kostol sa nachádza na úpätí strmého svahu, ktorý sa tiahne od južného nábrežia rieky až po Laurence Street – architektonicky najvýznamnejšiu ulicu v meste. Halvnou výzvou pre architektov bolo pridpôsobiť priestory pôvodnej budovy požiadavkam modernej galérie popri zachovaní jej originálneho charakteru – galérií, prvkov Tudorovskej gotiky. Nové zavesené podlažie vložené do hlavenej lode pôvodného kostola je prístupné z úrovne hlavnéh vstupu z Laurence street a vytvára množstvo priestorov vhodných aj pre väčšíe expozície. Osvetlenie a odvetranie priestoru v úrovni pod pôvodným stropom je integrované do zaveseného podhľadu. Spodná úroveň pôvodného kostola pod chórom poskytuje ďaľšiu, pomerne veľkú výstavnú plochu. Vďaka citlivému prístupu architektov bola pôvodná štruktúra budovy z veľkej časti zachovaná. Vďaka tomuto prjektu sa podarilo zachovať historicky významný, avšak opustený objekt kostola a vrátiť ho miestnej komunite, ktorá sa hrdo podieľala na stavbe a financovaní.