Danubiana Meulensteen Art Museum
Pavilón súčasného umenia
Highlanes Gallery
Kultúrny dom v Heľpe
Dunajský pavilón