Dom seniorov Opava

Dom seniorov Opava
Hálkova ulica, Opava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Juraj Pilka, Boris Chmel, Marcel Špičák
architektonická súťaž
Mesto Opava
2012
655 m²

Celkové riešenie umiestnenia penziónu vychádza z urbanistickej situácie v blízkom okolí riešeného územia, hlavne z výškovej zástavby existujúcich bytových domov. Objekt penziónu bol navrhnutý paralelne k panelovým bytovým domom na ulici Rolnícka, jednak z dôvodu minimalizácie nežiaduceho tienenia bytov na nižšom podlaží ako aj preto, aby orientácia navrhovaných bytov umožňovala maximálne preslnenie z južnej strany. Architektonické riešenie fasád odráža ich dvojitú povahu. Do Hálkovej ulice je objekt orientovaný svojou chodbovou časťou, rozsah presklených plôch na uličnej fasáde je z hľadiska menšej potreby preslnenia ekonomicky obmedzený. Nositeľom architektonickej identity sa stáva originálna geometria obvodových stien zalomených pozdĺž celej SV fasády a rytmu zodpovedajúcemu modulu bytových jednotiek. Je tu dosiahnutá hra svetla a tieňov umocnená pomocou použitia farebných sklenených výplní. Uličná fasáda bola navrhnutá s ambíciou prispieť k zvýšenej kvalite verejného priestoru v obytnej zóne avšak bez potreby prehnaných gest, ktoré by v danom kontexte pôsobili prehnane.