Centrum Dúbravka

Centrum Dúbravka
Saratovská ulica, Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Romana Kukuľová, Igor Cencer, Peter Šajgalík
Projekt pre územne rozhodnutie
Ennel, s.r.o
2017
13472 m²

Navrhovaný komplex sa nachádza v centre mestskej časti Dúbravka v areáli Slovenskej pošty, ktorý je dlhodobo nevyužívaný a pre svoj zlý stavebno-technický stav určený na asanáciu. Tesná blízkosť uzla MHD a rozmanitá občianska vybavenosť v bezprostrednom okolí predurčuje areál na intenzívne využitie ako polyfunkčného centra so zastúpením funkcií bývania a občianskej vybavenosti.
Komplex má charakter typického mestského bloku s parkovaním v podzemí, obchodmi, kanceláriami a službami v parteri a bývaním na horných podlažiach. Vstupy do obytných podlaží v jednotlivých blokoch sú orientované do spoločného vnútrobloku s nadväznosťou na vybavenosť v parteri. V centrálnej časti sa nachádza kompaktná zatrávnená vyvýšená plocha, poskytujúca komfortnú relaxačnú zónu vhodnú aj pre hry detí keďže je dobre viditeľná z väčšiny bytov. Objem a hmota jednotlivých blokov je daná optimálnym umiestnením dobre presvetlených bytov s maximálnym využitím možností danej lokality. Na strechách blokov sú umiestnené oddychové zóny pre obyvateľov komplexu vo forme súkromných terás, komunitných priestorov s variabilným využitím vrátane športovej plochy na streche bloku D prepojenej so susednými blokmi otvorenými pešími lávkami vo výške 7.NP.
Prioritou návrhu je vytvorenie atraktívneho a inšpiratívneho mestského prostredia, ktoré prispeje k zvýšeniu kvality života svojich budúcich obyvateľov ako aj k revitalizácii širšieho okolia