Rodinné domy Vrakuňa

Železničná ul.,
Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer, František Šeliga
realizačný projekt
súkromný investor
2018
660 m²

Pozemok, na ktorom sú umiestnené navrhované rodinné domy je situovaný v urbanisticky pomerne exponovanej polohe na križovatke ulíc na rozhraní málopodlažnej a viacpodlažnej bytovej zástavby v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Objekt svojou mierkou nadväzuje na zástavbu priľahlých rodinných domov a zároveň svojím výrazom komunikuje s viacpodlažnými objektmi bytovej zástavby v bezprostrednom okolí. Architektúra domov sa opiera o jednoduchosť osovo symetrickej formy s klasickým tektonickým členením na sokel, hmotu hlavného podlažia a ustúpené podlažie. V každom z domov sú umiestnené 3 byty s priestranným balkónom, resp. terasou a ateliér na prízemí s priamym prepojením na záhradu na teréne.