Bytový dom Benkova

Bytový dom Benkova
Benkova ulica, Nitra
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Igor Cencer, František Šeliga
Projekt pre územne rozhodnutie
Domo, spol. s.r.o
2018
3460 m²

Projekt rieši prestavbu a nadstavbu jestvujúcej nevyužívanej administratívnej budovy v zlom stavebno-technickom stve a zmenu jej využitia na bytový dom. Objekt sa nachádza v príjemnom prostredí na okraji sídliska Klokočina v priamom susedstve základnej školy. Návrh uvažuje s ponechaním jestvujúcej skeletovej ŽB konštrukcie a nadstavbou o dve celé a jedno ustúpené podlažie. Nová kompozícia fasád s vyloženými balkónmi zodpovedá novej funkcii objektu.