Polyfunkčný objekt Apollis

Polyfunkčný objekt Apollis
Prievozská 10,
821 09 Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer, Lukáš Machava
Macho consulting, s.r.o.
2016

5823 m²
4 mil. EUR

Pôvodný objekt vznikol v 60-tych rokoch ako súčasť výrobno-priemyselného areálu s hlavným funkčným zameraním na šitie odevov. Začiatkom 90-tych rokov sa funkcia areálu aj priľahlého územia zmenila na administratívnu. Po odchode banky do iných priestorov boli objekty dlhodobo nevyužívané, technické vybavenie a prevetrávaná fasáda sa stali zastaranými a neschopnými spĺňať moderné požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia. Prestavba a obnova objektu využíva flexibilitu pôvodného železobetónového skeletu s dostatočnou rezervou zaťaženia pre zmenu využitia aj nadstavbu objektu o jedno podlažie. Novonavrhované funkcie bývania a služieb prispievajú k vitalite a kvalite priľahlého mestského prostredia.