Apartmány Park Hill

Apartmány Park Hill
Búdková ul. Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Ján Matulník, Marcel Špičák
architektonická súťaž
LBG byty, s.r.o.
2012
52 000 m²

Zámerom vyhlasovateľa súťaže bolo vytvoriť v jednej z najatraktívnejších lokalít bratislavského Starého Mesta originálne obytné prostredie poskytujúce výhody centrálnej časti veľkomesta a súčasne bezprostredný kontakt s bohatou vegetáciou bývalej Gaštanovej záhrady.
Prioritou návrhu bolo vytvorenie kvalitného bývania s dôrazom na prepojenie interiéru a exteriéru, zúžitkovania krásnych výhľadov na masív Malých Karpát a areál Gaštanovej záhrady a zároveň vytvorenie kvalitných verejných a poloverejných priestorov pre obyvateľov lokality. Urbanistický celok je rozdelený na komplex bývania a občianskej vybavenosti v spodnej časti, s napojením na MHD, a komplex bytových domov v hornej časti, navzájom prepojené promenádnym schodiskom. Poloverejný, komunitný priestor medzi domami je doplnený o záhradu s terasami, detské ihrisko a bazén s wellness slúžiacimi obyvateľom komplexu.
Vonkajšie formy obytných blokov sú navrhované tak, aby prirodzeným spôsobom eliminovali nežiadúce prehrievanie vnútorných priestorov v letnom období.