IoT Lab

IoT LAB, TU Košice
FEI, TU Košice
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Ján Matulník (CBRE), Igor Cencer
Realizačný projekt
CBRE
2017
66 m²

Účelom stavebných úprav bola rekonštrukcia a modernizácia priestoru počítačového laboratória, ktoré nespĺňalo súčasné požiadavky na výučbu z hľadiska kvality vnútorného prostredia a úrovne technického vybavenia. Pôvodné vybavenie bolo fyzicky a morálne zastarané, tradičné priestorové usporiadanie pracovných stolov nevyhovovalo skupinovej práci.


Cieľom bolo vytvorenie moderného počítačového laboratória Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI. Popri primárnej výučbovej funkcii priestoru bola pri návrhu zohľadnená aj potreba vytvoriť príjemné prostredie na relax a neformálnu prácu. Dôležitým faktorom bola aj požiadavka klienta vytvoriť reprezentatívny priestor využiteľný aj pri mediálnych prezentáciách univerzity. Flexibilné riešenie silového a dátového pripojenia pracovných stolov umožňuje rôzne priestorové konfigurácie (skupinová práca, seminár, konferencia apod.).


Súčasťou prác bol inteligentný systém elektroinštalácie, v ktorom je tabletom ovládané zapínanie a stmievanie svetiel, zmena farby a teploty osvetlenia, ovládanie závesov a vnútorných žalúzií aj ovládanie premietacieho plátna.


Atypická stenová zostava integruje kuchynskú niku, úložné priestory, chladiace jednotky, šatník, elektrické rozvádzače aj pracovnú plochu so zadnou stenou na náradie. Pódium s katedrou pre lektora zároveň funguje ako stupňovité sedenie pre relaxačné aktivity a neformálne sedenie študentov.


Kvalitu vnútorného prostredia pomáhajú zabezpečovať ovládateľné blackout závesy a nastaviteľné vnútorné žalúzie. Farebné a materiálové riešenie založené na kombinácii prírodnej brezovej dyhy a textílií v pastelových farbách prispieva k vytvoreniu príjemného a inšpiratívneho prostredia pre študentov, lektorov aj návštevníkov.