Administratívna budova 3pollis

Administratívna budova 3pollis
Plynárenská ulica, 821 09 Bratislava
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, Igor Cencer, Lukáš Machava
Macho consulting, s.r.o.
2017
530 m²

Riešený objekt trojuholníkového pôdorysu sa nachádza v areáli bývalého výrobno-priemyselného areálu zo 60-tych rokov s hlavným funkčným zameraním na šitie odevov a pôvodne slúžil ako kotolňa s nedeleným vnútorným priestorom cez 2 podlažia. Začiatkom 90-tych rokov sa zmenila funkcia budovy na administratívnu, do hlavného priestoru bol vložený mezanín. Po odchode banky do iných priestorov boli objekty dlhodobo nevyužívané, technické vybavenie a prevetrávaná fasáda sa stali zastaranými a neschopnými spĺňať moderné požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia. Zadaním investora bolo vytvoriť plne vybavené administratívne priestory určené na prenájom. V novom riešení je pôvodná prevetrávaná fasáda z keramických dosiek nahradená kombináciou kontaktného zatepľovacieho systému a prevetrávanej fasády zo sklovláknocementových dosiek okolo hlavného vstupu a JV nárožia. Centrálny priestor s mezanínom bol nahradený plnohodnotným podlažím.