Nitrianske Pravno Town Hall

Nitrianske Pravno Town Hall
Nitrianske Pravno
Atelier 008 s.r.o.
Ján Kukuľa, Romana Kukuľová, Igor Cencer, Peter Šajgalík, Martina Šajgalíková, František Šeliga
Competition entry
Town of Nitrianske Pravno
2017

945 m²

Cieľom súťaže bolo vybudovanie nového kultúrneho domu v lokalite na námestí mesta Nitrianske Pravno. Architektonický výraz budovy je odrazom urbanistického riešenia, ktoré kladie dôraz na dominanciu historickej budovy obecného úradu. Hlavná hmota objektu je jednopodlažná, zastrešená strechou v miernom spáde, ktorá sa v troch rovinách zvažuje smerom na SV, JZ a JV k obecnému úradu. Takéto tvarovanie objektu znižuje jeho výškové pôsobenie pri diagonálnych priehľadoch z hornej časti námestia, pričom pri priehľade z východnej strany ostáva viditeľná aj kompozícia strechy obecného úradu s kostolnou vežou. Kontrastná predpatinovaná medená povrchová úprava valbovej strechy je zároveň odkazom na históriu zlatého Pravna. Fasády objektu pozostávajú z plných plôch z veľkoplošných betónových panelov prefarbených v hmote vo farbe pieskovca, presklených plôch a polopriepustných plôch vo forme lamelových stien. Kompozícia týchto plôch, najmä výrazné diagonálne nadpražia presklených častí odráža geometriu strešnej krajiny a umocňuje dojem z objektu ukotveného vo svojom bezprostrednom kontexte.