Architektonický ateliér so širokým záberom
individuálnym
prístupom
ku každému
zadaniu.

Ateliér založil Ján Kukuľa v roku 2008 a od roku 2016 ho vedie spolu s manželkou Romanou. Zastávame názor, že i to najmenšie zadanie si zaslúži architekta a teší nás, keď je klient s výsledkom našej práce spokojný. K projektom pristupujeme zodpovedne, dôsledne a s nadšením bez ohľadu na to, či ide o interiér, rodinný dom, múzeum moderného umenia, developerský projekt alebo logistickú halu pre výrobcu automobilov.


Prvým krokom je vždy pozorné načúvanie klientovi a spoločná definícia zadania. Pri práci začíname s ceruzou a pauzákom, nasleduje počítačový model a vizualizácie. Po odsúhlasení návrhu klientom nasleduje fáza prípravy projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby, ktorú pripravujeme v programoch Autocad a REVIT.

Vnímame dôležitosť kategórií ako prostredie, mierka, proporcie stavby, použité materiály, kompozícia fasády, detaily. Fascinuje nás, ako architektúra v každej dobe odráža spoločenské pomery. Radi si o architektúre čítame, sledujeme, ako to robia iní a inde, a radi za architektúrou cestujeme.

Prvým krokom je vždy pozorné načúvanie klientovi a spoločná definícia zadania. Pri práci začíname s ceruzou a pauzákom, nasleduje počítačový model a vizualizácie. Po odsúhlasení návrhu klientom nasleduje fáza prípravy projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby, ktorú pripravujeme v programoch Autocad a REVIT.

Vnímame dôležitosť kategórií ako prostredie, mierka, proporcie stavby, použité materiály, kompozícia fasády, detaily. Fascinuje nás, ako architektúra v každej dobe odráža spoločenské pomery. Radi si o architektúre čítame, sledujeme, ako to robia iní a inde, a radi za architektúrou cestujeme.

Zo života ateliéru